MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł

 

BRAK

Dokumenty można pobrać z naszej strony lub odebrać osobiście w siedzibie MPRD sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 tel. 41-265-27-23, w pokoju nr 6  w godzinach 6:00-14:00

Tel.: 41-265-27-23

E-mail: