MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 

BRAK

Skontaktuj się z nami:

Dokumenty można pobrać z naszej strony lub odebrać osobiście w siedzibie MPRD sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 tel. 41-265-27-23, faks 41-265-46-83 w pokoju nr 106  w godzinach 6:00-14:00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez MPRD sp. z o.o. wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 a  także publikowane w internecie pod adresem www.mprd.ostrowiec.pl

Tel.: 41-265-27-23

Fax: 41-265-46-83

E-mail: