Budowy

PRZYKŁADOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  MPRD SP. Z O.O.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Budowa ulicy Szymanowskiego  w Ostrowcu Św.

oraz przebudowa skrzyżowania ulic Długiej, Piaski, Szymanowskiego i Grabowieckiej (na typ małe rondo) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia

Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiegp

w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART” Kielce

Budowa ulicy Grzybowej

Budowa ulicy Kraszewskiego

Tel.: 41-265-27-23

E-mail:

Budowa ulicy Chopina  w Ostrowcu Św.

Przebudowa ulicy Długiej w Ostrowcu Św.

 

Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Kamienna w dzielnicy Denków w Ostrowcu Św.

Remont ulicy Reja w Ostrowcu Św.

Budowa ulicy Stalowej  w Ostrowcu Św.

Przebudowa ul. Jana Pawła II  - (wjazd do sklepu Carrefour)