Kontakt z nami

Biuro czynne w godz. 6.00 - 14.00
ul. Żeromskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Adres biura

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Telefony:
41-265-27-23
Fax: 41-265-46-83
E-mail