Zamówienia publiczne

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Tel.: 41-265-27-23

E-mail:

Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Składanie ofert do:

 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej finansowana w ramach leasingu operacyjnego

 

Zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki  -  (pobierz)

Wyjaśnienia SWZ - (pobierz)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (pobierz)

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia - (pobierz)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty - (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania - (pobierz)