Skontaktuj się z nami:

Przetargi

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Dokumenty można pobrać z naszej strony lub odebrać osobiście w siedzibie MPRD sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 tel. 41-265-27-23, faks 41-265-46-83 w pokoju nr 106  w godzinach 6:00-14:00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez MPRD sp. z o.o. wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 a  także publikowane w internecie pod adresem www.mprd.ostrowiec.pl

Tel.: 41-265-27-23

Fax: 41-265-46-83

E-mail:

Przetarg nieograniczony powyżej kwoty 221.000 euro

Składanie ofert do:

 

Dostawa asfaltu drogowego w latach 2019/2020

Identyfikator postępowania:

20673c5f-8d49-4a67-b733-47a98a9f1f54

 

Zakończone

 Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki nr 1 - 6 - (pobierz)

Załącznik nr 7 JEDZ - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)

 

 

 

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 221.000 euro

Składanie ofert do:

 

Dostawa kruszywa łamanego w 2020r.

 

 

Zakończone

 Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert -  (pobierz)