Skontaktuj się z nami:

Przetargi

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Dokumenty można pobrać z naszej strony lub odebrać osobiście w siedzibie MPRD sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 tel. 41-265-27-23, faks 41-265-46-83 w pokoju nr 106  w godzinach 6:00-14:00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez MPRD sp. z o.o. wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 23 a  także publikowane w internecie pod adresem www.mprd.ostrowiec.pl

Tel.: 41-265-27-23

Fax: 41-265-46-83

E-mail:

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 214.000 euro

Składanie ofert do:

 

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na terenie działki nr 2/1

 

 

Zakończone

 Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (pobierz)

Załącznik nr 1 STWiOR - (pobierz)

Załącznik do STWiOR - (pobierz)

Załaczniki nr 2 - (pobierz)

Załączniki nr 3, 4, 5  - (pobierz)

Załacznik nr 6 - (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty - (pobierz)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - (pobierz)

Przetarg nieograniczony powyżej kwoty 214.000 euro

Składanie ofert do:

 

Dostawa wyrobów drogowych z granitu

 

Identyfikator postępowania w MiniPortalu:

9c5296ea-b349-4d48-a503-e36c9311acf9

Klucz publiczny (pobierz) - nie otwieraj żadnym programem

 

 

Zakończone

 Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki nr 1 do 7  -  (pobierz)

Zalacznik nr 8 JEDZ - (pobierz)

Wyjaśnienia do SIWZ - (pobierz)

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (pobierz)

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI NR 1 I 2  - (pobierz)

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty - (pobierz)