Zamówienia publiczne

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Tel.: 41-265-27-23

E-mail:

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego

 

Składanie ofert do:

 

Dostawa asfaltu drogowego w 2022 roku

(drugi przetarg)

 

Zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki Nr 1-4  -  (pobierz)

Załącznik Nr 5 JEDZ- (pobierz)

Załącznik Nr 6 JEDZ w formacie XML- (pobierz)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty - (pobierz)

Zamówienie w trybie podstawowym

 

Składanie ofert do:

 

Dostawa kruszywa łamanego w 2022 roku

 

Zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki Nr 1-4  -  (pobierz)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania—(pobierz)