Zamówienia publiczne

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ROBÓT DROGOWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Tel.: 41-265-27-23

E-mail:

Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Składanie ofert do:

 

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego w sezonie 2021/2022

 

 

 

Zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (pobierz)

Załączniki  -  (pobierz)

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia -  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert - (pobierz)